Ajudes i Subvencions

Ajudes i Subvencions

A CURELL SUÑOL facilitem informació actualitzada sobre diferents tipus de subvencions i ajudes relacionades amb la Propietat Industrial i Intel·lectual.

Una de les iniciatives principals és el Fons per a Pimes «Ideas Powered for Business», propulsat per la Comissió Europea i executat per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

Es tracta d’un programa de subvencions que té per objecte ajudar les petites i mitjanes empreses (PIMES) de la UE en l’àmbit dels drets de Propietat Industrial (marques, dissenys i patents).

Concretament, el Fons per a Pimes és un programa de reemborsament que emet bons que poden utilitzar-se per a cobrir parcialment l’import de les taxes corresponents a les activitats seleccionades.

Els fons són limitats i la seva disponibilitat es basa en la prioritat temporal de qui els sol·licita.

Si esteu interessats en aquesta subvenció o en unes altres, poseu-vos en contacte amb el nostre equip.