Formularis

Formularis

Pot emplenar, signar i enviar-nos les autoritzacions en format digital o com a còpia escanejada. Ja no són necessaris els documents originals.

Els poders per a plets han de ser signats davant notari. Si l’atorgant ho fa des de fora d’Espanya, haurà de legalitzar-se el poder amb la Postil·la de la Haia. En aquest cas, són necessaris els documents originals. Si el poder s’ha atorgat en una llengua diferent de l’espanyol, haurà de ser objecte d’una traducció jurada. Podem ocupar-nos d’això internament.

Pot emplenar, signar i enviar-nos les autoritzacions en format digital o com a còpia escanejada. Ja no són necessaris els documents originals.

Els poders per a plets han de ser signats davant notari. Si l’atorgant ho fa des de fora d’Espanya, haurà de legalitzar-se el poder amb la Postil·la de la Haia. En aquest cas, són necessaris els documents originals. Si el poder s’ha atorgat en una llengua diferent de l’espanyol, haurà de ser objecte d’una traducció jurada. Podem ocupar-nos d’això internament.

Descàrregues de documentació

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina Europea de Patents (EPO)

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA)

Formulari designació d’inventor per a l’EPO

Formulari per a la sol·licitud d’un nom de domini

Poder per a plets

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina Europea de Patents (EPO)

Formulari d’autorització per a actuar davant l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA)

Formulari designació d’inventor per a l’EPO

Formulari per a la sol·licitud d’un nom de domini

Poder per a plets