Drets d’autor

Drets d’autor

Què són els drets d’autor?

Els autors, automàticament i pel mer fet de la seva creació, tenen sobre les seves obres una sèrie de drets que els atorguen plena capacitat i exclusivitat per a poder explotar-les. Aquests drets són coneguts com a drets d’autor i són de dos tipus: els drets morals i els drets econòmics.

Els drets morals són de caràcter personal, irrenunciables i inalienables i, alguns d’ells, són il·limitats en el temps: per exemple, el dret al reconeixement de l’autoria i de la integritat de les obres es manté per sempre.

Els drets econòmics o d’explotació són limitats en el temps i la seva durada depèn de la legislació de cada país: a Espanya perduren durant tota la vida de l’autor i, després de la mort d’aquest, recauen en els seus hereus durant 70 anys més.

Els drets econòmics o d’explotació són drets transferibles, és a dir, es poden vendre, cedir o compartir amb tercers, amb interès econòmic o no. Per tant, la titularitat dels drets d’explotació no pertany sempre a l’autor perquè els ha pogut cedir o vendre a una tercera persona o entitat (com, per exemple, a un editor en el cas d’una obra literària).

Els drets d’autor protegeixen una gran varietat d’obres que han de ser originals: obres de tipus científic, literari i artístic, llibres, composicions musicals, escultures, pintures, fotografies, obres audiovisuals, programes d’ordinador, etc.

Els drets d’autor s’assimilen al concepte de Copyright. El símbol del Copyright © informa el públic que una obra és original i que el seu ús, reproducció, transformació, publicació, etc. està subjecta a drets d’autor amb les conseqüències que pot tenir no respectar-los.

Com us podem ajudar?

 • Assessorament previ d’estratègia de protecció
 • Preparació de contractes de llicència i altres
 • Preparació i custòdia de documentació sobre el dret protegit
 • Assessorament enfront de conductes infractores de tercers
 • Enviament de requeriments i negociació prejudicial
 • Direcció lletrada en litigis

Com us podem ajudar?

 • Assessorament previ d’estratègia de protecció
 • Preparació de contractes de llicència i altres
 • Preparació i custòdia de documentació sobre el dret protegit
 • Assessorament enfront de conductes infractores de tercers
 • Enviament de requeriments i negociació prejudicial
 • Direcció lletrada en litigis

Envieu la vostra consulta i us respondrem el més aviat possible.

Sabem com acompanyar-vos en aquest procés.