Sílvia Oliver Codina

Associada

  • Advocada (2019)
  • Representant acreditada a l’EUIPO (2019)

Es va incorporar a CURELL SUÑOL el 2018. Assessora clients en matèria de marques i drets d’autor. Les seves funcions a la casa consisteixen en la preparació i presentació d’escrits en procediments administratius relatius a marques prop de l’OEPM i l’EUIPO i de recursos Contenciosos-Administratius davant dels Tribunals espanyols. Assessora en la resolució extrajudicial conflictes i participa en procediments d’ordre mercantil prop dels Tribunals relatius a marques. Així mateix s’ocupa d’assumptes relacionats amb la vigilància duanera de drets de marca i intervencions policials (falsificacions) representat a clients en l’ordre penal.

Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2017, va cursar el Màster d’Accés a l’Advocacia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 2018-2019 i el Màster en Propietat Industrial i Intel·lectual de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) el 2019-2020. També assisteix periòdicament a cursos del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona com el Curs on-line sobre Competència Deslleial i publicitat (abril-maig 2021) i el Curs on-line d’Especialització en Dret de l’Entreteniment i d’Imatge (setembre-novembre 2021).

Ha participat en la preparació dels informes de les següents qüestions del Grup Espanyol de l’AIPPI: Q-273 “Descriptiveness as a defense” (2020); Q-279 “Reasonable awarness in compensation for infrigement of IP rights” (2021) i Q-282 “Moral Rights” (2022).

És membre de:

  • L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
  • Grup espanyol de l’Associació Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial (AIPPI)
  • Internacional Trademark Association (INTA)

Idiomes: Català, castellà i anglès.

Altres membres

Si teniu alguna consulta, estarem encantats d’ajudar-vos.