Competència deslleial

Competència deslleial

La normativa de competència deslleial, que és una peça legislativa d’importància cabdal dins del sistema del Dret mercantil, pretén protegir la competència en interès de tots els que participen en el mercat. Per a això, estableix la prohibició de pràctiques considerades deslleials que es realitzin en el mercat i amb finalitats concurrencials.

Davant algunes infraccions de competidors cal discernir fins a on arriben els drets d’exclusiva que confereix la Propietat Industrial i si la qüestió litigiosa respon a una pràctica o conducta deslleial.

Com us podem ajudar?

  • Assessorem els nostres clients sobre si una determinada conducta implica l’existència d’un acte de competència deslleial.
  • Mirem de resoldre el conflicte per la via extrajudicial, mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment o contestant un requeriment rebut d’un tercer.
  • En cas que la negociació fracassi representem el client davant dels tribunals competents en assumptes d’aquesta matèria.

Com us podem ajudar?

  • Assessorem els nostres clients sobre si una determinada conducta implica l’existència d’un acte de competència deslleial.
  • Mirem de resoldre el conflicte per la via extrajudicial, mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment o contestant un requeriment rebut d’un tercer.
  • En cas que la negociació fracassi representem el client davant dels tribunals competents en assumptes d’aquesta matèria.

Envieu la vostra consulta i us respondrem el més aviat possible.

Sabem com acompanyar-vos en aquest procés.