Nul·litats i Caducitats davant l’OEPM

Nul·litats i Caducitats davant l’OEPM

Un any després

Ja ha passat un any (i una mica més) des que els procediments de nul·litat i caducitat de marques van passar a ser competència de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), d’acord amb la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 2015, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, la qual cosa suposava indubtablement un repte tant per a l’Oficina com per als usuaris.

Segons fonts de l’OEPM, en aquest primer any s’han rebut un total de 464 sol·licituds, de les quals 253 són sol·licituds de nul·litat i 211 de caducitat. Més concretament, respecte de les nul·litats, 105 expedients han estat resolts i més del 50% d’ells s’han estimat totalment o parcialment. En relació amb les caducitats, s’han resolt 131 expedients dels quals 95 s’han estimat totalment i 9 parcialment.

El nostre balanç del primer any és positiu perquè que aquest canvi ha animat molts titulars a exercitar accions davant l’Oficina ja que anteriorment eren procediments llargs i costosos davant els tribunals. No obstant això, no s’ha produït l’allau de procediments que es pronosticava.

En qualsevol cas, encara que ja tenim un gran nombre de decisions, per a tenir una imatge completa del sistema i del seu funcionament i poder fer, llavors, una valoració a fons dels pros i els contres, creiem que hem de donar una mica més de marge de temps.

Del que no hi ha dubte és que aquest canvi ajuda els usuaris i descàrrega els jutjats, i no podríem pensar en una millor institució que l’OEPM per a examinar aquest tipus de procediments, ja que al final no deixa de ser l’organisme especialitzat en matèria de marques, dissenys i patents.

Autora: Isabela Robledo McClymont

 

Photo by Wesley Tingey on Unsplash.com