Patents i models d’utilitat

Plausibilitat, suficiència i activitat inventiva en les patents En el sector de la propietat industrial s’utilitza comunament el terme “plausibilitat” per a referir-se a la “versemblança” o “credibilitat” d’una invenció reivindicada en una sol·licitud de patent. Encara que el seu origen està en discussió entre els experts,...

El 17 de febrer de 2023, el govern alemany va dipositar el seu instrument de ratificació de l'Acord sobre el Tribunal Unificat de Patents. Això confirma que el calendari d'aplicació del «Paquet de Patent Unitària» serà l'anunciat: El Sunrise Period començarà l'1 de març de 2023. La...

Loading new posts...
No more posts