Patents i models d’utilitat

Un any de Patent Unitària  El passat 1 de juny de 2024 es va celebrar el primer any de la posada en funcionament de la Patent Unitària a Europa.   La Patent Unitària és el títol de patent que proporciona protecció uniforme, amb un únic registre, a tots...

Context Paulatinament, van apareixent i consolidant-se criteris destinats a determinar la possibilitat de patentar invencions, en les quals s’hagi emprat Intel·ligència Artificial (IA) com a ajuda en la creació d’invencions. Al febrer del 2024, l’Oficina de Patents i Marques dels Estats Units (USPTO) va publicar una...

Un any després Ja ha passat un any (i una mica més) des que els procediments de nul·litat i caducitat de marques van passar a ser competència de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), d'acord amb la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del...

Plausibilitat, suficiència i activitat inventiva en les patents En el sector de la propietat industrial s’utilitza comunament el terme “plausibilitat” per a referir-se a la “versemblança” o “credibilitat” d’una invenció reivindicada en una sol·licitud de patent. Encara que el seu origen està en discussió entre els experts,...

El 17 de febrer de 2023, el govern alemany va dipositar el seu instrument de ratificació de l'Acord sobre el Tribunal Unificat de Patents. Això confirma que el calendari d'aplicació del «Paquet de Patent Unitària» serà l'anunciat: El Sunrise Period començarà l'1 de març de 2023. La...

Loading new posts...
No more posts