Indicacions geogràfiques i denominacions d’origen

El mes d'octubre passat es va publicar el nou Reglament (UE) 2023/2411, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques de productes artesanals i industrials, que serà aplicable a partir de l'1 de desembre de 2025. Encara que determinades disposicions, com són les relatives a...

La Unió Europea (UE), líder mundial en la protecció de IGs (en té més de 3.400), reforçarà la seva protecció actual i valorarà què fer amb les que es refereixen a productes no agrícoles. Quan i com? Les IGs, és a dir, denominacions d’origen i indicacions geogràfiques...

El 14 de gener del 2019 entra en vigor  la reforma  de la Llei espanyola de Marques 17/2001, que ha estat modificada per a adaptar-la a la Directiva europea 2015/2436. Tot i que es retarda quatre anys, fins al 14 de gener del 2023, l’efectivitat d’un...

Loading new posts...
No more posts