Destacats Agenda

Els membres de la nostra firma que assistiran presencialment al Congrés són Nèstor Corominas (soci, agent de la Propietat Industrial), Isabela Robledo (associada sènior, advocada especialista en PI i membre del Comitè d’Indicacions Geogràfiques de la INTA) i Emil Edissonov (associat sènior, advocat especialista en...