Drets d’autor

Els drets d’autor estan limitats en el temps. A Espanya, i a la majoria d’Estats europeus, generalment la durada de la protecció dels drets d’explotació de l’obra és la vida de l’autor més setanta anys després de la seva mort. Quan el termini de protecció...

Loading new posts...
No more posts