Indicacions geogràfiques no agrícoles: actualització

Indicacions geogràfiques no agrícoles: actualització

El mes d’octubre passat es va publicar el nou Reglament (UE) 2023/2411, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques de productes artesanals i industrials, que serà aplicable a partir de l’1 de desembre de 2025. Encara que determinades disposicions, com són les relatives a l’exempció de la fase nacional de registre, a l’establiment del sistema informàtic per la EUIPO i a la delegació de poders en la Comissió són aplicables des del 16 de novembre de 2023. Més informació

https://curell.com/ca/el-teu-segell-em-sona-progres-en-la-proteccio-de-les-igs-no-agri-a-la-ue/

Photo by Shelley Pauls on Unsplash.com