10-13 setembre, 2022 AIPPI World Congress, San Francisco, EE.UU.

10-13 setembre, 2022 AIPPI World Congress, San Francisco, EE.UU.

De la nostra firma hi assistiran Santiago Jordá (President del Grup Espanyol de l’AIPPI, Agent de la Propietat Industrial, Agent de Patents Europees), Nèstor Corominas (Copresident del comitè de l’AIPPI Internacional, IP Office Practice & Procedures, Agent de la Propietat Industrial, Agent de Patents Europees) i Isabela Robledo McClymont (Membre del Grup Espanyol de l’AIPPI, Advocada, Agent Europea de Marques, Dibuixos i Models).

Photo by Joonyeop Baek on Unsplash