16 – 20 maig, 2023– 2023 INTA Annual Meeting Live+, Singapur

16 – 20 maig, 2023– 2023 INTA Annual Meeting Live+, Singapur

Els membres de la nostra firma que assistiran presencialment al Congrés són Nèstor Corominas (soci, agent de la Propietat Industrial), Isabela Robledo (associada sènior, advocada especialista en PI i membre del Comitè d’Indicacions Geogràfiques de la INTA) i Emil Edissonov (associat sènior, advocat especialista en PI i membre del Comitè de Competència Deslleial de la INTA).

La Isabela hi moderarà les següents Table Topics:

  • “Influencers and Youtubers: What to Consider when Marketing Your Brand on Social Media” que tindrà lloc dijous 18 de maig de 2023, 8:00 a.m. – 10:00 a.m. hora Singapur.
  • “Greenwashing and Pinkwashing: True Concern or Marketing Strategy?” que tindrà lloc divendres 19 de maig de 2023, 8:00 a.m. -10:00 a.m. hora Singapur.

L’Emil també moderarà la Table Topic “Fighting Meta-Squatting Trademark Applications: Real-World Goods/Services v. Virtual Goods/Services” que tindrà lloc dimecres 17 de maig de 2023, 09:00 a.m. – 11:00 a.m. hora Singapur.

Photo by Zhu Hongzhi on Unsplash.com