Les caducitats i nul·litats davant l’OEPM ja són una realitat

Les caducitats i nul·litats davant l’OEPM ja són una realitat

El passat 14 de gener va entrar en vigor la competència directa de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) en la resolució de sol·licituds de nul·litat i caducitat. Amb aquest canvi, La Llei de Marques estableix que:

La competència per a declarar la nul·litat i caducitat dels signes distintius regulats en la present Llei correspondrà per via directa a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i per via de reconvenció a la jurisdicció civil, d’acord amb el que es preveu en els articles 51, 52 i 54.

Això suposa una simplificació d’aquests procediments i una reducció dels seus costos.

Per a més informació podeu consultar el nostre article: https://curell.com/ca/el-gener-del-2023-ens-porta-les-caducitats-i-nul.litats-administratives-davant-loepm/

i accedir als materials informatius de l’OEPM que reproduïm a continuació:

Vídeos de la jornada sobre nul·litat i caducitat administrativa

Manual informatiu sobre nul·litat i caducitat administrativa

Photo by Ali Shah Lakhani on Unsplash.com