Noves adreces de correu electrònic

Noves adreces de correu electrònic

Volem que contactar amb nosaltres sigui més fàcil!

A partir del 31 d’octubre del 2022 el nostre nom de domini serà: 

curell.com

El nostre e-mail general serà mail@curell.com i, per a les oficines de Madrid i Alacant, madrid@curell.com i alicante@curell.com, respectivament.

Els e-mails dels membres del nostre equip tindran l’estructura xxx@curell.com, on ‘xxx’ correspon a les inicials de cada nom complet. Per exemple, per a Mireia Curell Aguilà serà mca@curell.com

Durant un temps prudencial, mantindrem actives les nostres adreces anteriors per tal que no es perdi cap missatge.