Porsche accelera el motor intentant registrar una marca sonora

Porsche accelera el motor intentant registrar una marca sonora

Les marques sonores

Les marques sonores són aquelles constituïdes, exclusivament, per un so o combinació de sons. Alguns exemples són el famós jingle de “QUÉ BUENAS SON LAS GALLETAS FONTANEDA”, el de “I’m loving it” de McDonald’s o la melodia del supermercat Mercadona.

Igual que amb qualsevol altra tipus de marca, el requisit indispensable per al registre d’una marca sonora és que el so posseeixi caràcter distintiu per sí sol, és a dir, que el consumidor mitjà sigui capaç de percebre el so com un so memorable associat exclusivament als productes o serveis que ofereix una determinada empresa, i que tingui una “certa força” que permeti al consumidor percebre’l i considerar-lo com una marca.

Aquest requisit no es satisfà quan el so és percebut com un element funcional dels productes i serveis per als quals se sol·licita la protecció o com un indicador sense característiques intrínseques pròpies. I això és precisament el que li va succeir a Porsche amb el so de motor que pretenia registrar com a marca.

Fets

El 18 de novembre 2022, l’empresa Porsche (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) va sol·licitar el registre com a marca sonora del so sintetitzat d’un motor Porsche elèctric accelerant. No obstant això, la sol·licitud de Marca de la Unió Europea Núm. 018795489 en classes 9, 12, 28 i 41 va ser rebutjada per tractar-se d’un so que no destaca en sí mateix i que no té caràcter distintiu.

Decisió de la EUIPO

Malgrat els arguments de Porsche indicant que el so sol·licitat té les característiques típiques d’una composició musical, ja que consisteix en diferents tons que es combinen per a crear una melodia memorable i inusual, l’Examinadora de la EUIPO va considerar que la pretesa marca sonora consisteix en un so tan bàsic que, si el consumidor l’escolta, tindrà un impacte escàs o nul i no complirà amb l’objectiu d’indicar l’origen de l’empresa.

Així doncs, el consumidor crearà una connexió amb el tipus de productes que produeixen aquest so, sense que es reconegui que Porsche és a l’origen del so. És a dir, que el so no permet al públic pertinent distingir els productes i serveis de la sol·licitant dels d’altres proveïdors.

En virtut de l’article 7.1.b) del Reglament (UE) 2017/1001, la sol·licitud va ser denegada íntegrament per manca de caràcter distintiu.

I ara què?

La decisió del 25 d’agost de 2023 que va denegar el registre de la marca sonora ha estat recorreguda per Porsche, per la qual cosa la decisió no és ferma i haurem d’esperar a la decisió de la Sala de Recursos.

Amb aquesta mena de decisions podem veure que el registre de marques no tradicionals com les sonores continua sent un repte difícil de superar. La dificultat de relacionar un so amb l’origen empresarial d’un producte o servei, el fet que no se solgui utilitzar un so com a mitjà d’identificació de les marques d’una empresa, entre molts altres factors, fan que molt poques marques sonores sol·licitades finalment siguin registrades.

Com hem vist en els exemples de marques sonores registrades esmentades en l’inici d’aquest article, la majoria consisteixen en sons amb caràcter distintiu adquirit a través d’un ampli ús, i és precisament això el que ha facilitat el seu registre, de la mateixa manera que s’esdevé amb les altres marques no tradicionals com la marca de color.

El motor de Porsche fa temps que rugeix, però està per veure si els usuaris, en sentir-ne el so, no pensen en vehicles de manera genèrica, sinó que identifiquen aquest gegant del motor.

Autora: Jiarong Wu Zhou, advocada.

Photo by Campbell on Unsplash