Indicacions geogràfiques agrícoles: entrada en vigor del nou Reglament (EU) 2024/1143

Indicacions geogràfiques agrícoles: entrada en vigor del nou Reglament (EU) 2024/1143

El passat mes d’abril es va publicar el nou Reglament (UE) 2024/1143 relatiu a les indicacions geogràfiques (IG) per a vins, begudes espirituoses i productes agrícoles, que va entrar en vigor dilluns passat, el 13 de maig de 2024; amb excepció d’algunes disposicions que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2025 -concretament les que es refereixen al procés nacional d’oposició, a la llista d’operadors obligats sota el plec de condicions de les IG i a la certificació del compliment d’aquest plec-.

Aquest Reglament estableix un règim unitari i exhaustiu d’IGs per a la protecció dels noms de vins, begudes espirituoses i productes agrícoles; deroga i substitueix al Reglament (UE) 1151/2012 sobre els productes agrícoles i alimentosos; i modifica parcialment els Reglaments (UE) 1308/2013 sobre vins, i 2019/1753 sobre begudes espirituoses.

Com a principals novetats, el Reglament estableix que una agrupació de productors podrà acordar pràctiques sostenibles en la producció del bé protegit amb la IG, o en relació amb les activitats obligatòries del plec de condicions de la IG. També regula la protecció de les IGs en els noms de domini, amb la previsió que la EUIPO crearà i gestionarà un sistema d’informació i d’alerta sobre tals noms; i disposa que un producte que n’incorpori un altre protegit amb IG com a ingredient, podrà indicar aquesta IG a l’etiqueta, al costat del nom de l’ingredient.

Aquest Reglament unifica la regulació existent a la UE per a les IGs denominades “agrícoles”, recentment completada amb la de IGs per a productes artesanals (referida com “no-agrícola”) – veure notícia relacionada – .

 

Photo by Cody Berg on Unsplash.com